Porez na kriptovalute u Hrvatskoj – Kako se obračunava i na što pripaziti?

Pitanja vezana uz porez na kriptovalute među najčešćima su kod ulagača u kriptovalute, budući da nitko ne želi ostati dužan državi kako ne bi imao problema s poreznim institucijama.

Ulaganje u kriptovalute steklo je veliku popularnost i donijelo svojim ulagačima značajan prinos, zahvaljujući naglom rastu cijena kriptovaluta koji traje već neko vrijeme. Među najboljim kriptovalutama svakako se ističu kriptokovanice poput bitcoina i ethereuma. Naime, rast cijene bitcoina, ali i cijene ethereuma, broji se u više tisuća postotaka unazad nekoliko godina, što je privuklo pažnju čak i uspješnih svjetskih investicijskih fondova. Usporedno s rastom potražnje i cijena kriptovaluta, fenomen mjenjačnica kriptovaluta također postaje sve popularniji. Radi se o jednom od najjednostavnijih načina ulaganja u kriptovalute, a zamjena novca za kriptovalutu moguća je već danas u poslovnicama CryptoGoldExa.

Kriptovalute funkcioniraju putem blockchaina i decentraliziranog sustava ledgera, što znači da nisu pod kontrolom niti jedne države ili središnje banke u svijetu. Međutim, sve više država uvodi regulacije tj. različite vrste poreza na kriptovalute. U Republici Hrvatskoj također postoje jasne zakonske odredbe kojih se svi moramo pridržavati, a koje se odnose na trgovanje, rudarenje i plaćanje u kriptovalutama.

Porez na kriptovalute – Kako se regulira trgovanje kriptovalutama?

Za trgovanje kriptovalutama ne postoji jedan zaseban zakon, niti je ono direktno podložno Zakonu o platnom prometu, Zakonu o deviznom poslovanju ili Zakonu o elektroničkom novcu. U pravnom smislu, kriptovalute se ne gledaju kao zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, strano sredstvo plaćanja niti elektronički novac. Iz tog razloga kriptovalute ili virtualne valute, kao prenosivi instrument, nisu podložne plaćanju PDV-a. 

Iako možda djeluje zbunjujuće, kriptovalute zapravo se zakonski tretiraju kao oblik ulaganja tj. imovina s mogućnošću špekulativne zarade trgovanjem i stoga su podložne Zakonu o porezu na dohodak po osnovi kapitalne dobiti, članak 67. Porez na kriptovalute iz tog razloga spada pod nadležnost Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Kako se računa kapitalna dobit stečena trgovanjem kriptovalutama?

Kapitalna dobit računa se kao razlika između vrijednosti početnog ulaganja poreznog obveznika te zarađene vrijednost po dospijeću odnosno prodaji dane imovine. No tek zamjenom stečene vrijednosti za fiat novac, podložni smo plaćanju poreza na kriptovalute u iznosu od 10% plus prirez. Primjerice, ako smo početkom godine uložili 20.000 kuna u bitcoin, a krajem godine vrijednost našeg ulaganja naraste na 100.000 kuna, dužni smo platiti 10% plus prirez na iznos od 80.000 kuna. U ovom slučaju porez na kriptovalute iznosit će 8.000 kuna, a prirez, ovisno o gradu u kojem živimo, npr. 1.440 kuna (Zagreb), 1.200 kuna (Split), 1.120 kuna (Rijeka), 1.040 kuna (Osijek) itd.

U iznimnom slučaju, ako kriptovalutu držimo dulje od dvije godine, nismo dužni platiti porez na kriptovalute. Porez na kriptovalute nas također ne obvezuje ni prilikom zamjene jedne kriptovalute za drugu kriptovalutu. 

Porezni obveznik dužan je obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka do kraja veljače tekuće godine za svu kapitalnu dobit (umanjenu za kapitalne gubitke i transakcijske troškove) ostvarenu u protekloj godini. Porezni obveznik stoga je dužan dostaviti Poreznoj upravi ispunjeni JOPPD obrazac u kojem su evidentirane sve transakcije (potvrde o kupnji i prodaji te računi o transakcijskim troškovima) i kapitalna dobit tijekom prethodne godine.

Porez na kriptovalute – Kako se regulira rudarenje kriptovaluta?

Vrijednost koja se stječe rudarenjem kriptovaluta podložna je Zakonu o porezu na drugi dohodak odnosno dohodak od samostalne djelatnosti. Ovdje je važno utvrditi je li rudarenje sporadično ili kontinuirano kako bi se mogao platiti odgovarajući porez na kriptovalute. 

U slučaju da se radi o kontinuiranoj aktivnosti rudarenja pri čemu postoji namjera stjecanja dohotka tijekom duljeg perioda, Porezna uprava tretirat će to kao osnovno zanimanje poreznog obveznika. Temeljem toga, porezni obveznik mora registrirati samostalnu djelatnost i utvrditi dohodak s obzirom na članke 30. i 35. Zakona o porezu na dohodak.

Ako porezni obveznik primi vrijednost u kriptovaluti za protučinidbu u vidu aktivnosti poput rješavanja anketa, promoviranje proizvoda na web-stranici ili gledanje oglasa, također se radi o istom slučaju kao s rudarenjem odnosno porez na kriptovalute dolazi u obliku poreza na drugi dohodak ili dohodak od samostalne djelatnosti.

Porez na kriptovalute u drugim slučajevima

U slučaju trgovanja kriptovalutama od strane trgovačkog društva, razlika između prodajne i nabavne cijene kriptovalute smatra se prihodom od prodaje kriptovalute na kojeg se primjenjuje porez na kriptovalute u vidu poreza na dobit čije su stope, ovisno o iznosu, 10% ili 18%.

Isplata plaće radnika u kriptovalutama nije moguća, no postoje određene situacije kada se plaćanje u kriptovaluti može tretirati kao plaćanje u gotovom novcu. Prema mišljenju Porezne uprave, isplata u kriptovalutama usporediva je s plaćanjem u gotovom novcu koje je dopušteno samo u posebnim slučajevima navedenim u članku 92. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak. 

Plaćanje u kriptovaluti obveznik fiskalizacije je dužan evidentirati, kao i u slučaju plaćanja u gotovom novcu, prema posebnim propisima prema kojima vodi poslovne knjige. Porezni obveznik, s druge strane, obvezan je voditi evidenciju o prometu na svom virtualnom računu i na zahtjev Porezne uprave dati na uvid evidenciju s pripadajućim dokazima o izvršenim plaćanjima. U ovom slučaju isplata u kriptovaluti bila bi podložna Zakonu o porezu na dohodak, što znači da je potrebno obračunati porez na kriptovalutu u smislu poreza na dohodak te doprinosa prema tržišnoj cijeni kriptovalute na dan isplate.

Napomena: Ovaj je članak napisan u veljači 2022. godine. Ako je u međuvremenu došlo do izmjena regulacija, moguće je da je neka od navedenih informacija zastarjela. Najnovije informacije o porezu na kriptovalute možete saznati na stranicama Porezne uprave ili upitom na [email protected].