Kripto tokeni – što su i kako funkcioniraju?

Kripto tokeni predstavljaju kripto imovinu ili vrijednost kojom se može trgovati, a nalaze se na svojem blokchainu. Blockchain je decentralizirana digitalna baza podataka koja bilježi transakcije, a igra ključnu ulogu u održavanju kriptovalutnih sustava. Pojam kripto tokena odnosi se na način kako se kriptovalute denominiraju Altcoini i kripto tokeni tipovi su kriptovaluta s drugačijim funkcijama, o čemu će biti riječi kasnije u tekstu.

Kripto tokeni često se koriste prilikom ICO (initial coin offering) procesa kada novi kripto projekti prikupljaju sredstva za svoj razvoj. ICO je period u kojem nova kriptovaluta stupa na tržište, a može se usporediti i s fenomenom „crowdfundinga“. Investitori koji su zainteresirani za projekt mogu kupiti kripto tokene koji se zatim dalje mogu koristit za ulaganje, pohranjivanje vrijednosti, trgovanje ili obavljanje kupovine. 

Kripto tokeni – kako funkcioniraju?

Kriptovalute se denominiraju u tokene i zapravo predstavljaju određenu jedinicu vrijednosti. Svaki token upisuje se u sustav ledgera na jedinstveni način. Kripto imovina na taj način služi kao jedinica za transakcije na blockchainu. 

Ethereum mreža, primjerice, omogućava korisnicima stvaranje različitih DeFi tokena (decentralizirane financije) na njihovom blockchainu kao platformi. Takva vrsta blockchaina funkcionira na bazi pametnih ugovora i decentralizirani aplikacija (dApps), gdje poseban kod procesira različite transakcije na blockchainu. DApps programi (eng. decentralized applications) pomažu pri rukovođenju transakcijama i uspješnom funkcioniranju blockchaina, dok pametni ugovori (eng. smart contracts) pohranjuju informacije o tokenima na blockchainu. 

Kripto tokeni mogu se koristiti na različite načine ovisno o vrsti blockchaina na kojem se nalaze. Na nekim blockchainima kripto token također može posjedovati konvertibilnu vrijednost u drugoj kripto valuti.

Kripto tokeni, kriptovalute i altcoini – koje su glavne razlike?

Pojam kripto tokena često se pogrešno koristi kao sinonim za kriptovalute i altcoine. Međutim, ovi pojmovi nisu istoznačnice. Kriptovaluta je valuta koja se koristi prilikom obavljanja transakcija na blockchainu. Primjerice, najpopularnije kriptovalute su Bitcoin i Ethereum. Altcoini su alternativne kriptovalute sa svojim blockchainima. One su nastale nakon bitcoina i koje trenutno broje preko 18.000 vrsta. Razvijene su ponajprije kao supstitut odnosno konkurent bitcoinu, iako zasad nijedna od njih nije dosegla tu razinu uspješnosti.

Kripto tokeni, s druge strane, funkcioniraju na blockchainu koji se koristi kao platforma za stvaranje i provođenje dApp-a i pametnih ugovora. Sami tokeni služe za transakcije. Stoga možemo reći da je kripto token denominacija kriptovalute te da predstavlja jedinicu vrijednosti kojom se može trgovati ili je ulagati.

Razlika između zamjenjivih tokena (FT) i nezamjenjivih tokena (NFT)

NFT-ovi odnosno nezamjenjivi tokeni (eng. non-fungible token) vrsta su tokena koja se veže za neku digitalnu ili fizičku imovinu. Riječ je o dokazu vlasništva nad jedinstvenim oblicima digitalne ili fizičke imovine koje se bilježi na blockchainu. Imovina za koju su vezani može biti nekretnina, umjetnina, videozapis, glazba, karta s koncerta, kolekcionarski predmet, sportska slika, objava na društvenim mrežama itd.

Iako funkcioniraju na bazi pametnih ugovora i blockchaina, NFT-ovi su potpuno drugačiji od kriptovaluta. Zamjenjivi tokeni (FT-ovi) kriptovaluta mogu se koristiti kao sredstvo plaćanja s utvrđenom vrijednosti u transakcijama. Jedan bitcoin uvijek vrijedi isto kao i bilo koji drugi, dok s druge strane, svaki NFT ima jedinstvenu vrijednosti koja se pohranjuje u obliku metadata – meta podataka. NFT-ovi se ne mogu replicirati, kao što je to moguće sa zamjenjivim tokenima.

Security tokeni – ekvivalent kripto vrijednosnica

Security tokeni (eng. security – vrijednosnice), novi su tip kripto imovine čiji je cilj parirati tradicionalnim vrijednosnicama kao što su dionice, obveznice i drugi vrijednosni papiri. Security tokeni predstavljaju pravo na vlasništvo, transfer vrijednosti ili obećanje povrata po dospijeću. Security tokeni također se pohranjuju na blockchainu kao i sve druge vrste tokena. 

Razlikuju se od kriptovaluta na isti način na koji se tradicionalni vrijednosni papiri razlikuju od tradicionalnih fiat-valuta. Njihova glavna upotreba najčešće je prodaja udjela kompanije (slično kao i na klasičnom burzovnom tržištu) ili drugih oblika imovina bez upotrebe brokera ili bilo koje druge vrste posrednika. Velike kompanije i novi startupovi sve više istražuju opciju korištenja security tokena kao potencijalne alternative za prikupljanje svojih sredstava.

Ovaj tekst nije investicijski savjet i služi isključivo za informiranje. Svako ulaganje nosi određeni rizik